equilibri

Els menjadors universitaris (Bolívia)

Assistència alimentària

L’increment dels preus dels aliments bàsics a Bolívia durant els últims anys fa difícil l’accés dels estudiants universitaris procedents de les zones rurals més pobres a una dieta sana, el qual afecta negativament el seu rendiment intel·lectual.

Per reduir aquest problema, el març de 2007 vam decidir posar en funcionament un menjador universitari a la ciutat de Sucre, a través del qual s’ofereixen dinars als estudiants a un preu molt reduït.

El projecte va tenir una excel·lent acollida i  gairebé 180 joves passaven cada dia pel menjador d’aquesta ciutat. Això ens va portar a decidir ampliar-lo a la ciutat de Potosí, on a inicis de 2008 es va inaugurar un menjador amb les mateixes característiques. També aquí el projecte ha tingut un resultat molt positiu i avui més de 130 alumnes se’n beneficien diàriament i uns 112 estudiants al menjador de Sucre.

 

Uns preus assequibles

L’èxit d’aquest programa radica en els preus que oferim. Els estudiants paguen als menjadors universitaris una mitjana de 8 bolivians al dia per dinar (l’equivalent a  1€) mentre que els mateixos àpats als mercats populars els costaria gairebé el doble. Aquesta reducció resulta de gran importància pels alumnes amb baixa capacitat adquisitiva. A nosaltres l’aportació de 1€ ens permet garantir el dret a l’alimentació a aquells que encarnen el futur del país, els estudiants.

Durant l’any 2015 vam proporcionar 40.270 dinars a alumnes universitaris, mantenint les xifres dels anys anteriors i que esperem augmenti en els pròxims anys.

 

El Programa  ‘Aliment per Treball’

Tot i la rebaixa en els preus que oferim, hi ha joves que tenen dificultats per poder accedir al programa. Per donar-los suport, l’any 2009 vam iniciar un projecte consistent en intercanviar hores de feina per aliments. 

Participen en aquest programa un grup d’estudiants, diferents cada mes, a qui se’ls dóna l’oportunitat de treballar una hora al dia a canvi de pagar un quart de la tarifa general per esmorzar i dinar.  D’aquesta manera es promou el valor del treball i s’alternen els beneficiaris.

 

Beneficiaris del programa

Els beneficiaris dels menjadors universitaris són joves procedents de l’àmbit rural amb recursos econòmics insuficients per poder pagar-se l’educació i la manutenció diària.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sucre

167

130

86

130

129

112

Potosí

75

66

87

74

112

130

**Les dades de 2015 i anteriors reflecteixen mitjanes mensuals

 

 

 

Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)
Els menjadors universitaris (Bolívia)