equilibri

Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)

Una aposta per l’educació

Aquest projecte es va iniciar l’any 2004 i consisteix en la concessió de microcrèdits a estudiants universitaris de les zones rurals més desfavorides de Bolívia per tal que puguin finalitzar una formació de grau superior.

El programa s’aplica a la ciutat de Sucre i té com a objectiu que els joves rebin educació de qualitat al seu propi país per a que posteriorment puguin contribuir al desenvolupament de les seves comunitats.

Els beneficiaris del projecte són joves entre 18 i 25 anys, que estudien a les universitats San Francisco Xavier de Chuquisaca (http://www.usfx.info/edif), Tomás Frías (http://www.uatf.edu.bo) , Mariscal Sucre (http://upedagogica.edu.bo/home) i Universidad Pedagógica de Maestros, entre d’altres centres.

 

Funcionament

En accedir al programa l’alumne firma un conveni a través del qual rep una quantitat mensual per cobrir les seves necessitats bàsiques durant la carrera. A canvi, els joves es comprometen a aprovar el 80% de les assignatures i a assistir a sessions de suport social.

Un cop finalitzat el programa i incorporat al mercat laboral, el beneficiari retorna el crèdit. Això permet que un altre alumne pugui gaudir d’aquest fons i es potencia l’emprenedoria entre els més joves.

 

Beneficiaris

Des que es va posar en marxa aquest projecte hi han participat 275 estudiants, dels qual 95 han acabat els seus estudis. Un 95% d’aquests han entrat al mercat laboral.  Això resulta de vital importància en un país on el 44,4% dels nens i adolescents pateixen pobresa, el 90% dels quals es concentra a les zones rurals, segons dades de 2010 del Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).

 

La possibilitat d’optar a suport econòmic per realitzar els seus estudis ha convertit  la Fundació Equilibri en un organisme reconegut a Sucre i Potosí tant per les ONGs locals com pels organismes estatals. La prova d’això és que cada semestre es reben una mitjana de 60 sol·licituds per poder accedir al programa de microcrèdits. 

És el nostre compromís seguir generant recursos per poder garantir l’educació universitària al major nombre d’estudiants possible.  I contribuir així al desenvolupament de Bolívia!

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Estudiants que han passat pel programa*

55

73

103

163

221

233

237

237

241

253

Estudiants actius

33

41

57

96

138

124

72

29

30

28

Estudiants que han finalitzat els estudis*

4

8

8

20

35

49

69

78

83

90

*Inclou aquells que han abandonat el programa per incompliment de les seves obligacions o abandó d’estudis

**Les dades de 2015 i anteriors reflecteixen els totals fins al moment

 

 

Opinions

José Luis Ramos (estudiant d’Administració Financera, 24 anys): “Comptar amb l'ajuda de la Fundació Equilibri suposa un gran benefici per mi ja que els recursos dels què disposava no m'arribaven per als meus estudis. Gràcies a la seva ajuda puc pagar-me les despeses de materials d'estudi, alimentació i habitatge i complir amb el meu somni de ser un professional i servir a la societat”.

 

Clementina Mostacedo: (alumna d’Enginyeria de Recursos Naturals, 28 anys): “Estar dins del programa de formació universitària de la Fundació Equilibri suposa per a mi l’oportunitat accedir a una educació d’alta qualitat necessària per desenvolupar-me després en la vida professional”.

 

Leoncio Márquez: (estudiant d’Història i Dret, 24 anys): “Com a estudiant de província amb pocs recursos econòmics poder accedir a formació superior és de vital importància per mi. Significa poder estudiar una carrera, ser part de la societat i de la comunitat estudiantil”.

 

Lidia Mendiola (estudiant  d’Economia, 20 anys): “L’ajuda que em poden donar els meus pares no m’arriba per poder cobrir totes les necessitats d’estudis, alimentació i vestimenta. És per això que és tant important el suport de la Fundació Equilibri. Gràcies a la seva ajuda puc formar-me durant els meus anys d’estudi. És urgent que altres estudiants puguin beneficiar-se’n també”.

 

Damiana Mostacedo (estudiant del grau Tècnic Superior en Agronomia, 25 anys). “Estar dins del programa d’aquesta organització significa accedir a la formació universal dels saber locals en la vida estudiantil per després poder millorar la qualitat de vida de les àrees rurals i ajudar a garantir la seguretat alimentària”.

 

Máximo Ortiz (alumne d’Enginyeria Comercial, 24 anys): “Ser beneficiari dels microcrèdits de la Fundació Equilibri és una oportunitat única per a poder superar-se, especialment per aquells que no disposem de recursos econòmics”.

 

Miriam Lisbeth Llanos (estudiant d’Economia, 18 anys): “A la universitat les despeses són molt més elevades que quan estàs a la teva província. Accedir al programa de formació universitària em permet sufragar aquestes despeses i poder seguir amb els meus estudis. M’ajuda a cobrir l‘alimentació i les fotocòpies, entre d’altres aspectes”.

 

Rolando Cruz, alumne de Topografia, 26 anys: “El més important de formar part d’aquest projecte és que rebo un suport social que em permet desenvolupar-me com a persona, a més del tracte personalitzat de la formació universitària per a cada un de nosaltres”.

 

Uverlinda Martínez, estudiant d’Economia, 25 anys: “És molt important tenir una ajuda econòmica amb la què comptes tots els mesos. Et garanteix accedir a la universitat i obtenir una experiència que ens obre un camí al futur”.

 

Contraparts

Per tal d’implicar les comunitats locals, els beneficiaris del programa són escollits per les nostres contraparts locals, que treballen i coneixen els joves. La selecció, que es realitza tenint sempre en compte la perspectiva de gènere, és revisada després per representants de la Fundació Equilibri a Bolívia.

El següent és un llistat de les nostres principals contraparts:

Fundación Aclo (Link a http://www.aclo.org.bo/): És una de les organitzacions de cooperació més antiga i sòlida de Bolívia. Fomenten sobretot el desenvolupament de l’agricultura i la capacitat organitzativa de les comunitats.

Isalp: (http://ow.ly/4T8Dt ): Organització que brinda suport tècnic a la producció agrícola i ramadera, treballa per garantir els drets dels indígenes i recuperar les estructures locals de govern de les comunitats de l’altiplà de Potosí.

Fundación Tréveris: (http://www.fundaciontreveris.org.bo):  Institució que busca promoure l’accés a l’educació i al treball a aquells joves en situació de marginació o pobresa. Treballa a nivell local, nacional i internacional.

Fundación ProHabitat (http://www.pro-habitat.org.bo ): Organització que fomenta la participació de les comunitats per aconseguir millorar la seva vivenda. Promou la participació ciutadana, l’accés a crèdits per millorar l’hàbitat, el desenvolupament urbà i la gestió comunitària.

Fundación Pasos: (http://pasosbolivia.org): Entitat que promoure propostes integrals de desenvolupament rural amb efectes sostenibles en l’àmbit econòmic, productiu i social.

Fundación Proinpa: (http://www.proinpa.org): Organisme que promou el desenvolupament agrari, la conservació dels recursos naturals, la sobirania i la seguretat alimentària i la reducció de la pobresa. Tant en l’àmbit rural com urbà.

Fundació  Nor-Sur: (http://www.norsud.org): Entitat dedicada a promoure el desenvolupament rural, la justícia social, la conservació de la biodiversitat, així com l’equitat de gènere i  d’ètnia.

Fundación Realidades: Organització que promou la defensa de la cultura indígena, la creació de teixit associatiu i el manteniment de les autonomies organitzatives.

Fundación Familia Trinitaria: Entitat que busca donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables, com ara la infància, les dones, les comunitats camperoles i els reclusos.

 

Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)
Programa d’ajut a la formació universitària (Bolívia)