equilibri

Una sortida a la pobresa

La comunitat de Chutahua, integrada al municipi de Chaquí (departament de Potosí), es caracteritza per tenir uns alts índexs de pobresa. L’única entrada de diners per a les famílies prové de l’agricultura, una activitat a la què només es poden dedicar els homes, ja que les dones estan al càrrec dels fills. La dependència de la terra fa que resulti molt difícil disposar d’uns ingressos fixes.

Per solucionar aquest problema, l’any 2006 vam posar en marxa un projecte de formació tèxtil  consistent en capacitar un grup de dones per a produir diferents peces, com ara bufandes, guants o titelles.

Aquests materials són venuts sota els estàndards del comerç just. Amb els beneficis obtinguts es millora la situació econòmica d’aquestes famílies i s’evita que hagin de migrar a altres països.

Beneficiaris

El projecte, que es va iniciar amb la formació de 4 dones, ha tingut un gran èxit i actualment se’n capacita a 40. A més, ha permès aconseguir tirar endavant programes importants com ara proporcionar aigua potable de manera permanent a totes les cases de la comunitat. El 2010 el grup de dones ha estat reconegut com a entitat jurídica sota el nom “Associació de Productores de Nova Esperança”.

Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa
Una sortida a la pobresa