equilibri

Enllaços d'interés

Cooperació

• Agència Catalana de Cooperació (ACCD): www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/

• Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID): www.aecid.es/

• Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament: fcongd.org

• Coordinadora Catalana de Fundacions: www.ccfundacions.org/

• Finançament Ètic i Solidari (FETS): www.fets.org

• Banca Ètica Fiare: www.projectefiare.cat

• Plataforma de cooperació a Etiòpia: www.cooperacionetiopia.wordpress.com/