equilibri

Qui som

La Fundació Equilibri és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 que finança projectes de formació universitària i socials als països de renda més baixa.

Per finançar els nostres projectes i aconseguir que siguin auto sostenibles, oferim serveis informàtics principalment a les entitats sense ànim de lucre.

 

Missió

Equilibri inverteix en la formació universitària i les competències dels joves sense recursos, procedents de les zones rurals dels països més vulnerables, per tal de desenvolupar tot el seu potencial, facilitar la seva incorporació al mercat laboral i generar canvis sostenibles.

 

Visió

Desenvolupar un model auto sostenible de suport a l’educació universitària que faciliti la incorporació al mercat laboral, finançat a través dels nostres serveis informàtics i reproduïble a tots els països en vies de desenvolupament.

 

 

Programes

• La concessió de microcrèdits a estudiants universitaris.

• La implementació de menjadors que garanteixin l’accés a una alimentació sana a aquests estudiants.

• El desenvolupament de programes de formació professional a joves i dones que promoguin la integració laboral.

• La venta de productes de comerç just destinats a pal·liar les necessitats econòmiques de les comunitats més pobres.

• El suport a la investigació  i el  desenvolupament de projectes de base tecnològica.

 

 

Objectius

• Contribuir a l’eradicació de la pobresa en els països més vulnerables.

• Incrementar el nombre de joves amb preparació universitària en aquestes zones.

• Apoderar les dones a través de la formació professional.

• Fomentar el teixit associatiu mitjançant la creació de grups de treball en les regions on actuem.

• Sensibilitzar a la població sobre les problemàtiques dels països del Sud.

• Oferir solucions informàtiques a les entitats sense ànim de lucre per millorar les seves necessitats tecnològiques i comunicatives.

• Fomentar l’eficiència energètica a través de la investigació i el desenvolupament de nous models.

 

 

Valors

• Compromís i responsabilitat amb els beneficiaris dels nostres programes.

• Compromís i reconeixement amb les persones que treballen amb nosaltres.

• Confiança en la capacitat i el potencial de superació de les persones a través de l’educació.

• Predisposició a l’aprenentatge, qualitat, innovació i millora contínua.

• Col·laboració amb les comunitats rurals amb les que treballem.

• Proximitat, integritat, transparència i honestedat amb els receptors dels nostres serveis informàtics.

• Eficiència, qualitat i rigor a l’hora de proporcionar els nostres serveis tecnològics.

• Col·laboració i treball en equip amb les contraparts i entitats del sector.

• Transparència en la gestió de l’organització.

• Compromís amb la societat.