equilibri

Éxit en el retornament dels microcrédits

El programa de formació universitària a donat un gir important amb les devolucions de microcrèdits per part dels exbeneficiaris del programa. Ells són conscients de la gran necessitat de recursos per fer front a als programes de cooperació que està duent a terme la Fundació. Ells han sigut part del projecte i beneficiaris del programes de formació. En el seu moment van rebre el microcrédit per estudiar la seva carrera universitària i ara ja són professionals incorporats al mercat laboral.
Ja son uns quants estudiants que han tornat tot el seu microcrèdit perquè d’altres joves amb problemes econòmics que volen cursar estudis universitaris, ho puguin fer. Un altre part important d’ exbeneficiaris està retornant el crèdit en la mida de les seves possibilitats, i en funció del pla de pagaments personalitat acordat.
És un gran avenç per Equilibri, ja que gràcies a la responsabilitat d’aquests nous professionals bolivians, que en el seu moment van ser estudiants del programa de formació, ara podem fer més sostenible el projecte i donar l’oportunitat a d’altes joves sense recursos.