equilibri

Equilibri es converteix en proveïdor de Media Responsable

Des del passat mes de setembre la Fundació Equilibri és proveïdora de serveis informàtics de l’editorial MediaResponsable, empresa editora de la revista Corresponsables i un dels referents a Espanya en matèria de Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

En concret, la Fundació Equilibri durà a terme un projecte d’auditoria interna de la infraestructura informàtica i desenvoluparà propostes de millora per actualitzar i optimitzar els seus serveis.

“MediaResponsable s'ha distingit des del seu naixement per aplicar-se a ella mateixa, en la seva gestió interna, els principis de la Responsabilitat Social Empresarial. És per això que en la nostra selecció de proveïdors tenim en compte els criteris socials i mediambientals, a més dels de qualitat”, ha assenyalat Xema Gil, adjunt a la direcció de MediaResponsable, que ha agregat:

“El fet que siguin una Fundació i que amb aquesta prestació de serveis professionals fomentin l’accés a la formació universitària a alumnes del Tercer Món ens ha semblat una fantàstica idea per poder donar doble valor o sentit a la nostra inversió en millora tecnològica”.

El servei s’ha contractat arrel de la col·laboració entre la nostra entitat i la Coordinadora Catalana de Fundacions, que va permetre a MediaResponsable conèixer els serveis de la Fundació Equilibri i la seva aposta per fomentar l’educació a Bolívia i Etiòpia.

MediaResponsable va néixer l’any 2005 fruit de la iniciativa del periodista Marcos González amb l’objectiu d’informar sobre aquells temes que puguin interessar al món empresarial en relació amb la societat, i aplicar la RSE a la seva pròpia organització.

Des del seu naixement ha impulsat la revista Corresponsables, les Jornades que duen el mateix nom i ha desenvolupat més de 50 projectes. La seva labor ha estat premiada amb diversos  reconeixements com ara el Premi de la Premsa del CSR MarketPlace 2010 o el Premi a la Iniciativa Empresarial amb més responsabilitat Social 2009, entregat per la Diputació de Barcelona.