equilibri

Publicació de la Memòria 2013

Com cada any, i seguint el nostre compromís de transparència, acabem de publicar la Memòria d'activitats i resultats de l'exercici 2013.

Durant el 2013, la Fundació Equilibri ha continuat apostant pels projectes tecnològics i de cooperació a Bolívia i Etiòpia. Igualment, hem iniciat dos nous reptes que aporten sinèrgies positives dins i fora de l'entitat: Wapsi.org i Equanomia Aquestes noves apostes del 2013 poc a poc van donant els seus fruits i, pel valor que estan generant, seràn un dels pilars importants per fer front a aquests moments incerts de crisi econòmica. 

 

 

Podeu descarregar-vos la memòria 2013 aquí.

 

La Fundació Equilibri és una organització sense ànim de lucre, constituïda l’any 2002, que finança projectes socials i de formació universitària als països de renda més baixa. Per finançar els programes i aconseguir que siguin auto sostenibles, ofereix serveis informàtics principalment a les entitats sense ànim de lucre. La seva missió és invertir en la formació universitària i les competències dels joves sense recursos, procedents de les zones rurals dels països més vulnerables, per tal de desenvolupar tot el seu potencial, facilitar la seva incorporació al mercat laboral i generar canvis sostenibles.