Missió i visió

Fundació Equilibri

La Fundació Equilibri és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 que finança projectes de formació universitària i socials als països de renda més baixa.

Per finançar els nostres projectes i aconseguir que siguin auto sostenibles, oferim serveis informàtics principalment a les entitats sense ànim de lucre.

Missió

Equilibri inverteix en la formació universitària i les competències dels joves sense recursos, procedents de les zones rurals dels països més vulnerables, per tal de desenvolupar tot el seu potencial, facilitar la seva incorporació al mercat laboral i generar canvis sostenibles. 

Visió

Desenvolupar un model auto sostenible de suport a l’educació universitària que faciliti la incorporació al mercat laboral, finançat a través dels nostres serveis informàtics i reproduïble a tots els països en vies de desenvolupament. 

Programes

 • La concessió de microcrèdits a estudiants universitaris.
 • La implementació de menjadors que garanteixin l’accés a una alimentació sana a aquests estudiants.
 • El desenvolupament de programes de formació professional a joves i dones que promoguin la integració laboral.
 • La venta de productes de comerç just destinats a pal·liar les necessitats econòmiques de les comunitats més pobres.
 • El suport a la investigació  i el  desenvolupament de projectes de base tecnològica.

Objectius

 • Contribuir a l’eradicació de la pobresa en els països més vulnerables. 
 • Incrementar el nombre de joves amb preparació universitària en aquestes zones.
 • Apoderar les dones a través de la formació professional.
 • Fomentar el teixit associatiu mitjançant la creació de grups de treball en les regions on actuem.
 • Sensibilitzar a la població sobre les problemàtiques dels països del Sud.
 • Oferir solucions informàtiques a les entitats sense ànim de lucre per millorar les seves necessitats tecnològiques i comunicatives.
 • Fomentar l’eficiència energètica a través de la investigació i el desenvolupament de nous models.

Valors

 • Compromís i responsabilitat amb els beneficiaris dels nostres programes.
 • Compromís i reconeixement amb les persones que treballen amb nosaltres.
 • Confiança en la capacitat i el potencial de superació de les persones a través de l’educació.
 • Predisposició a l’aprenentatge, qualitat, innovació i millora contínua.
 • Col·laboració amb les comunitats rurals amb les que treballem.
 • Proximitat, integritat, transparència i honestedat amb els receptors dels nostres serveis informàtics.
 • Eficiència, qualitat i rigor a l’hora de proporcionar els nostres serveis tecnològics.
 • Col·laboració i treball en equip amb les contraparts i entitats del sector.
 • Transparència en la gestió de l’organització.
 • Compromís amb la societat.