Programa Impulsa

Construyendo el futuro en el presente

En el món competitiu d’avui en dia, és important que els joves desenvolupin les eines i coneixements necessaris que els brinda una carrera universitària per especialitzar-se en una àrea i això permeti trobar accedir al mercat laboral en millors condicions.

Sota aquesta afirmació, Fundació Equilibri considera que l’educació és el punt d’inici per a millorar el desenvolupament en les comunitats, i els joves són el principal focus d’interès, on s’han de centrar els esforços.

El programa s’aplica a la ciutat de Sucre i té com a objectiu que els joves rebin educació de qualitat en el seu propi país perquè posteriorment puguin contribuir a el desenvolupament de les seves comunitats.

 Els beneficiaris del projecte són joves entre 18 i 25 anys, que estudien a les universitats San Francisco Xavier de Chuquisaca, Tomás Frías, Mariscal Sucre i Universidad Pedagógica de Maestros, entre d’altres centres.

Per accedir al Programa Microcrèdit de Fundació Equilibri 

Miguel Ángel Valda 100, 3r piso
Sucre (Bolívia)
Tel: (591)-4-6432370
Més informació:
Carla Rocha
mail: crocha@fundacioequilibri.org 

 

 

 

 

Ens preocupem pel desenvolupament Integral de cada estudiant. Centrem els esforços en 3 àrees:

RECOLZAMENT ECONòMIC

Els estudiants reben una quantitat mensual per cobrir sobre necessitats bàsiques durant la carrera com ara despeses acadèmiques i de manutenció mentre estiguin realitzant els estudis i romanguin dins el programa.

Cada import té un retorn del 6% anual, orientació a donar-li sostenibilitat al programa, en el sentit de donar suport a més estudiants amb el recaptat.

La devolució Comença sis mesos després que l’estudiant es gradua o surt del programa, a través d’un pla de pagaments mensual d’acord ambles seves possibilitats de pagament.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL

 Suport Psicològic, mentre duri l’acompanyament, donar-los suport per resoldre conflictes interns i enfortiment personal, a càrrec d’un professional Psicòleg que aplica entrevistes i metodologies a potenciar la personalitat de l’estudiant.

Desenvolupament d’habilitats, orientada a atorgar una formació complementària i donar orientació laboral per acer dels estudiants, professionals competents i íntegres.

Ens preocupem per desenvolupar eines a través de xerrades i tallers, que faciliten als estudiants trobar feina quan siguin professionals i d’aquesta manera tornar còmodament al Suport econòmic.

Un cop finalitzat el programa i incorporats al mercat de treball, el BENEFICIARI torna el crèdit. Això Permet que un altre alumne puc gaudir d’aquest fons i es potencia l’emprenedoria entre els més joves.

DESENVOLUPAMENT SOCIAL

El Programa Impulsa es complementa amb un seguit d’activitats socials orientades a fortalesa llaços d’amistat, crear una xarxa de contactes i aprendre de l’experiència d’Altres persones.

Per complir aquest objectiu l’àrea de desenvolupament social està destinada a dissenyar activitats esportives, culturals, convivències, activitats mediambientals; on els participants puguin relacionar-se entre ells i formar llaços d’amistat entre ells.

 

 

Beneficiaris

Des que es va posar en marxa aquest projectehi han participat 364 estudiants, dels quals  147 han acabat els seus estudis. Un 95% d’aquests han entrat al mercat laboral.  Això resulta de vital importància en un país on el 44,4% de menors de 18 anys pateixen pobresa, el 90% dels quals es concentra a les zones rurals, segons dades de 2010 del Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). 

La possibilitat d’optar a suport econòmic per realitzar els seus estudis ha convertit  la Fundació Equilibri en un organisme reconegut a Sucre tant per les ONGs locals com pels organismes estatals. La prova d’això és que cada semestre es reben una mitjana de 20 sol·licituds per poder accedir al programa de microcrèdits.  

És el nostre compromís seguir generant recursos per poder garantir l’educació universitària al major nombre d’estudiants possible.  I contribuir d’aquesta manera al desenvolupament de Bolívia! 

  2019  2020  2021  2022 
Estudiants que han passat pel programa*  317 345 349 364
Estudiants actius  47 45 30 429
Estudiants que han finalitzat els estudis*  123 126 134 147

*Inclou aquells que han abandonat el programa per incompliment de les seves obligacions o abandonament d’estudis

Opinions

“Comptar amb l’ajuda de la Fundació Equilibri suposa un gran benefici per mi ja que els recursos dels què disposava no m’arribaven per als meus estudis. Gràcies a la seva ajuda puc pagar-me les despeses de materials d’estudi, alimentació i habitatge i complir amb el meu somni de ser un professional i servir a la societat”. 

José Luis Ramos (estudiant d’Administració Financera, 24 anys)

“Estar dins del programa de formació universitària de la Fundació Equilibri suposa per a mi l’oportunitat accedir a una educació d’alta qualitat necessària per desenvolupar-me després en la vida professional”.

Clementina Mostacedo (alumna d’Enginyeria de Recursos Naturals, 28 anys)

“Com a estudiant de província amb pocs recursos econòmics poder accedir a formació superior és de vital importància per mi. Significa poder estudiar una carrera, ser part de la societat i de la comunitat estudiantil”. 

Leoncio Márquez (estudiant d’Història i Dret, 24 anys)

“L’ajuda que em poden donar els meus pares no m’arriba per poder cobrir totes les necessitats d’estudis, alimentació i vestimenta. És per això que és tant important el suport de la Fundació Equilibri. Gràcies a la seva ajuda puc formar-me durant els meus anys d’estudi. És urgent que altres estudiants puguin beneficiar-se’n també”. 

Lidia Mendiola (estudiant  d’Economia, 20 anys)

“Estar dins del programa d’aquesta organització significa accedir a la formació universal dels saber locals en la vida estudiantil per després poder millorar la qualitat de vida de les àrees rurals i ajudar a garantir la seguretat alimentària”. 

Damiana Mostacedo (estudiant del grau Tècnic Superior en Agronomia, 25 anys)

“Ser beneficiari dels microcrèdits de la Fundació Equilibri és una oportunitat única per a poder superar-se, especialment per aquells que no disposem de recursos econòmics”.

Máximo Ortiz (alumne d’Enginyeria Comercial, 24 anys)

A la universitat les despeses són molt més elevades que quan estàs a la teva província. Accedir al programa de formació universitària em permet sufragar aquestes despeses i poder seguir amb els meus estudis. M’ajuda a cobrir l‘alimentació i les fotocòpies, entre d’altres aspectes”. 

Miriam Lisbeth Llanos (estudiant d’Economia, 18 anys)

“El més important de formar part d’aquest projecte és que rebo un suport social que em permet desenvolupar-me com a persona, a més del tracte personalitzat de la formació universitària per a cada un de nosaltres”. 

Rolando Cruz (alumne de Topografia, 26 anys)

“És molt important tenir una ajuda econòmica amb la què comptes tots els mesos. Et garanteix accedir a la universitat i obtenir una experiència que ens obre un camí al futur”.

Uverlinda Martínez (estudiant d’Economia, 25 anys)

Contraparts

Per tal d’implicar les comunitats locals, els beneficiaris del programa són escollits per les nostres contraparts locals, que treballen i coneixen els joves. La selecció, que es realitza tenint sempre en compte la perspectiva de gènere, és revisada després per representants de la Fundació Equilibri a Bolívia. 

El següent és un llistat de les nostres principals contraparts: 

►  Fundación Aclo: És una de les organitzacions de cooperació més antiga i sòlida de Bolívia. Fomenten sobretot el desenvolupament de l’agricultura i la capacitat organitzativa de les comunitats. 

►  Isalp: Organització que brinda suport tècnic a la producció agrícola i ramadera, treballa per garantir els drets dels indígenes i recuperar les estructures locals de govern de les comunitats de l’altiplà de Potosí. 

►  Fundación Tréveris:  Institució que busca promoure l’accés a l’educació i al treball a aquells joves en situació de marginació o pobresa. Treballa a nivell local, nacional i internacional. 

►  Fundación ProHabitat: Organització que fomenta la participació de les comunitats per aconseguir millorar la seva vivenda. Promou la participació ciutadana, l’accés a crèdits per millorar l’hàbitat, el desenvolupament urbà i la gestió comunitària. 

 Fundación Pasos: Entitat que promoure propostes integrals de desenvolupament rural amb efectes sostenibles en l’àmbit econòmic, productiu i social. 

► Fundación Proinpa: Organisme que promou el desenvolupament agrari, la conservació dels recursos naturals, la sobirania i la seguretat alimentària i la reducció de la pobresa. Tant en l’àmbit rural com urbà. 

► Fundació  Nor-Sur: Entitat dedicada a promoure el desenvolupament rural, la justícia social, la conservació de la biodiversitat, així com l’equitat de gènere i  d’ètnia. 

► Fundación Realidades: Organització que promou la defensa de la cultura indígena, la creació de teixit associatiu i el manteniment de les autonomies organitzatives. 

► Fundación Familia Trinitaria: Entitat que busca donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables, com ara la infància, les dones, les comunitats camperoles i els reclusos.