Projecte RBIU

Context

  • Un dels reptes dels nostres temps és la creixent desigualtat. La crisi del coronavirus, no ha fet més que accelerar aquesta tendència
  • El 45% de la població  mundial disposa duns ingressos menors 5,50US $/dia.
  • Els 22 homes més rics del món tenen més riquesa que totes les dones d’Àfrica
  • Avui dia, tenir feina ja no es garantia de benestar ni seguretat econòmica. Treballem cada vegada més hores i la feina cada vegada és més inestable i precària.
  • Sembla clar que, a llarg termini, la tecnologia pot substituir l’actual treball humà i que l’impacte d’aquesta substitució tindrà conseqüències significatives en el mercat laboral.

Cada vegada sorgeixen més veus que aposten per una renda universal com a mesura per garantir una vida digna per a les persones.

Què proposem?

Des de la Fundació Equilibri, ens hem proposat crear una renda d’Intercanvi universal (RBIU) mitjançant una moneda electrónica social pròpia, anomenada λóγος (Logos), d’ús corrent i legal, per tal de poder oferir una renda modesta, però suficient per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida. 

Pròxims passos

Després de la fase d’incubació, el projecte Rbiu ha desenvolupat una App (e-wallet) on es rep mensualment la renda. També disposem del mercat on és possible fer intercanvis de béns i serveis.

Durant el 2022 s’ha realitzat projecte pilot al menjador universitari de la Fundació Equilibri Bolívia que ha validat el model.

A partir d’ara, un cop el projecte ja s’ha engegat a Bolívia i Espanya, necessitarem crear i mantenir les organitzacions següents:

  • La Fundació de la RBIU que governarà i mantindrà els principis i les bones pràctiques.
  • La Fundació del Banc que emetrà els λóγος i que garantirà la transparència, seguretat i traçabilitat de la moneda.
  • La Fundació Tecnològica que desenvoluparà els projectes informàtics. Auditarà les transaccions electròniques de forma traçable i segura, a través de la tecnologia blockchain.

De la mateixa manera és necessària la implicació d’entitats promotores que facilitin la informació, la implantació, l’acompanyament i el bon ús de l’App als usuaris. Aquestes organitzacions estaran integrades per entitats privades públiquesbancs organitzacions financeres nacionals internacionalsempreses organitzacions nogovernamentals de diferents àmbits sectorsaixí com persones individuals de diferents païsosAportaran confiançaseguretat, prestigi una clara voluntat daconseguir lobjectiu derradicar la pobresa.

Si vols conèixer més detalls sobre la Renda Bàsica d’Intercanvi Universal-RBIU pots visitar la web del projecte RBIU.