Iniciant la Gestió: Nous reptes i objectius per al 2024.

A l’inici del primer semestre del 2024, la Fundación Equilibri a Bolívia es troba immersa en la vital tasca de gestió i planificació estratègica. Aquest procés, basat en els resultats de l’anàlisi de la feina realitzada en 2023 i anteriors, les conclusions de les nostres enquestes de satisfacció i els comentaris de les responsables d’àrea, abasta diverses àrees que estan donant forma a un futur brillant per als joves de la nostra comunitat.

Planificació Estratègica: El primer pas en aquesta fase de gestió és la planificació estratègica. Estem avaluant amb cura els nostres objectius, utilitzant els resultats de l’anàlisi de la feina en 2023 com a guia. Identifiquem àrees de millora i tracem una ruta clara pel primer semestre de 2024, assegurant-nos d’estar en sintonia amb les canviants necessitats educatives dels joves a Sucre.

Pressupost per Accions Específiques: A mesura que delineem la nostra planificació estratègica, assignem pressupostos específics per a àrees clau. L’educació universitària segueix sent la nostra prioritat, i cada any destinem recursos per a beques econòmiques, programes de suport psicològic i el funcionament del menjador universitari. Aquesta assignació precisa garanteix que els nostres recursos s’utilitzin de manera efectiva per maximitzar l’impacte durant el primer semestre del 2024.

Acompanyament Integral: Un dels pilars del nostre treball és l’acompanyament integral als estudiants universitaris. Més enllà de les xifres en un pressupost, estem compromesos amb la realitat quotidiana dels joves. Oferim suport emocional, garantint que l’experiència universitària sigui enriquidora i exitosa no només acadèmicament, sinó també a nivell personal.

Desenvolupament d’Aliances: En aquesta fase de gestió, també estem reforçant les nostres aliances amb institucions educatives, empreses locals i altres actors clau. Aquestes col·laboracions ens permetran ampliar el nostre abast i proporcionar encara més recursos i oportunitats als joves que acompanyem durant el primer semestre del 2024.

Reflexió i Adaptació: L’inici de la gestió és un moment per a la reflexió i l’adaptació contínua. Estem revisant el que hem après en anys anteriors, celebrant èxits i aprenent de reptes. Aquesta avaluació constant ens permet evolucionar i millorar, assegurant-nos de formar part de la transformació educativa a Sucre.

En resum, aquests primers passos de gestió marquen l’inici d’un nou capítol per a la nostra ONG. Amb una planificació estratègica afilada, pressupostos assignats amb precisió i un compromís renovat amb els joves de Sucre, estem preparats per fer de l’educació el catalitzador del canvi a la nostra gran comunitat durant el primer semestre del 2024.